حوزه امنیت غذایی رابطه مستقیم با استقلال و امنیت کشور دارد


اقتصادی |

مشاور عالی برنامه ریزی نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی گفت: حوزه امنیت غذایی یکی از موضوع های اساسی و مهم نظام اسلامی بوده و رابطه مستقیم با استقلال و امنیت کشور و رضایتمندی مردم دارد. رحمان یاسی در حاشیه همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی- امنیت غذایی در گرگان افزود: امروز در عرصه کشاورزی با نگاه و رویکرد تأمین امنیت غذایی، ما با چالش های جدی در عرصه «فراهمی غذا»، «دسترسی غذا»، «ثبات و پایداری» و «مصرف و سلامت غذا» مواجه هستیم که با همت جمعی از متخصصان کشور، سند مناسبی جهت تصویب خواهی در مراجع ذیربط در این زمینه آماده شده است. وی ادامه داد: آن‌ چیزی که در مرحله اجرای بسیاری از سندهای ملی با آن مواجه هستیم، اتخاذ نکردن تمهیدات مناسب برای اجرا و پیاده سازی آنهاست و به نظر می رسد یگانه راهکار عملیاتی در این راستا، بهره گیری از فرهنگ و مدیریت جهادی است که در گذشته قابلیت های بی نظیر خود را در پیشرفت کشور نشان داده است. وی برپایی دوازدهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی با موضوع نقش این فرهنگ و مدیریت در امنیت غذایی را به میزبانی گرگان، اثر گذار در سرمایه گذاری امنیت غذایی کشور برشمرد. دبیر شورای سیاستگذاری همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی - امنیت غذایی افزود: این همایش به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و با بخش زیادی از همکاران این وزارتخانه در حال برگزاری است و با توجه به تأکید فراوان نماینده ولی فقیه در وزارتخانه، بر اثربخشی و مساله محوری همایش، تمامی کارگروه های تخصصی بر شناسایی و ارائه راهکارهای عملیاتی متمرکز شد و امید است خروجی این همایش کمک قابل قبولی به حل مسائل و مشکلات عرصه امنیت غذایی با رویکرد فرهنگ و مدیریت جهادی کند. محورهای این همایش، توسعه روستایی و کشاورزی پایدار با فرهنگ و مدیریت جهادی، نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در حفاظت از منابع پایه مرتبط با امنیت غذایی آسیب شناسی و راهکارهای تحقق انسجام مدیریتی در امنیت غذایی بر اساس فرهنگ و مدیریت جهادی، نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در اصلاح الگوی مصرف و سلامت غذا توزیع شایسته و دسترسی عادلانه به غذا با فرهنگ و مدیریت جهادی، ظرفیت شناسی و راهکارهای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مردمی در تحقق امنیت غذایی با رویکرد جهادی و نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در رفع موانع تولید کشاورزی است. به گفته یاسی، امسال مقاله فراوان از سوی محققان و استادان از سراسر  کشور به این همایش ارسال شد که ۱۵ مقاله و سه مقاله هم برای ارایه در روز پایانی همایش انتخاب شده است.