اشتغال پایه حل بسیاری از مشکلات کشور است


اقتصادی |

لیلا حسین زاده: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: اشتغال به عنوان موضوع فرابخشی، همه برای آن مسوولیت دارند و پایه حل بسیاری از مسائل و مشکلات کشور است. سیدمحمد دهنوی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان اظهارداشت: هر کس در هر مسوولیتی که هست نسبت به اشتغال تکلیف دارد. وی بیان کرد: مساله اشتغال یک مساله حیاتی برای امروز کشور است و ما در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و برای توسعه اشتغال همه باید در سنگر ایجاد اشتغال تلاش کنیم. وی تصریح کرد: مدیریت و فرماندهی ایجاد اشتغال بدون شک مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید به مدیران در حوزه‌های بالاتر بگویید که چه اقدامی برای بهبود شرایط ایجاد اشتغال باید انجام شود. معاون استاندار گلستان تاکید کرد: برای حل مسائل و مشکلات استان باید قرارگاه موضوعی شکل بگیرد و برای اشتغال قرارگاه ما همین اداره کل تعاون است. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بیان کرد: شغل‌های آینده شغل‌های امروزی نیستند و ما باید با علم روز پیش ببریم و تغییر اکوسیستم را به سمتی ببریم که بهترین و پایدارترین اشتغال در کشور و استان ایجاد شود. دهنوی تاکید کرد: ما باید با تدوین سند زیست بوم اشتغال، مسیر حرکت در حوزه اشتغال را بدانیم، بشناسیم و با آگاهی در مسیر حرکت کنیم. وی افزود: ما آمده‌ایم برای مردم کار کنیم و هر کسی نمی‌تواند برای مردم کار کند مسوولیت را تحویل دهد و ما بدون شک در این دولت با ظرافت، نظارت خواهیم کرد و از مسوول برای خدمت به مردم پاسخ خواهیم خواست. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان تصریح کرد: تشکیل قرارگاه عملیاتی اشتغال یعنی دقیق بداند و بدانیم کجا هستیم و باید با چه روشی به اشتغال پایدار برسیم و دستگاه‌های وظیفه‌مند در این حوزه را به عرصه عمل وارد کند و با قدرت عمل کند. دهنوی تاکید کرد: امروز هیچ بهانه‌ای برای کار نکردن نداریم و همه چیز برای اینکه اتفاق خوب در کشور رقم بخورد در اختیار ماست و قرارگاه عملیاتی اشتغال در استان باید با تمام توان در عرصه اشتغال وارد شود و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمام وجود باید این قرارگاه را راهبری و هدایت کند چون آینده کشور وابسته به اشتغال است.