سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات ارگانیک کشاورزی در کشور ضروری است


اقتصادی |

 مدیر قطب علمی ارگانیک کشاورزی کشور گفت: سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات ارگانیک کشاورزی باهدف پایداری تولید و تامین سلامت غذایی جامعه ضروری بوده و باید توجه بیشتری به این بخش شود. محمدرضا رضاپناه در نشست خبری مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان افزود: ۷۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی در ایران وجود دارد که در ۱۲ هزار هکتار آن محصولات کشاورزی ارگانیک از جمله پسته، زعفران و انار تولید می‌شود و این سطح پوشش بسیار ناچیز است. وی ادامه داد: علاوه بر این، در  ۳۰ هزار هکتار اراضی جنگلی کشور عسل و انواع گیاهان دارویی تولید می‌شود. وی گفت: با وجود برخورداری از برنامه راهبردی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی ارگانیک برای عملیاتی شدن آن دچار چالش هستیم. به گفته وی در این برنامه راهبردی، پوشش یک تا ۲ درصدی اراضی کشاورزی برای تولید محصولات ارگانیک برنامه ریزی شده است. رییس اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران تاکید کرد: برای سرمایه گذاری در این حوزه باید برنامه تولید محصولات کشاورزی ارگانیک کشور را در ۱۰ درصد برنامه ریزی کنیم و یک درصد از بازار ۱۲۵ میلیارد یورویی صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک در جهان از به دست آوریم. رضاپناه افزود: برای افزایش تولید محصولات کشاورزی ارگانیک کشور، فرهنگ سازی از جمله معرفی الگوهای تولید در میان بهره برداران و همراهی دستگاه مرتبط در حمایت از بهره برداران این بخش ضروری است. رییس انجمن ارگانیک کشاورزی گلستان هم گفت: سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی ارگانیک یکی از موضوعات مهم در راستای امنیت و سلامت غذایی به شمار می رود که برای تحقق این مهم و فرهنگ‌سازی در مصرف آن همراهی رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری موثر است. رضا مبصری افزود: علاوه بر این، توجه به اقتصاد بهره بردار برای سرمایه گذاری و حمایت بیشتر باید مد نظر قرار گیرد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی یکی از راهکارهای حمایتی از گسترش تولید محصولات کشاورزی ارگانیک است. وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در ماندگاری محصولات کشاورزی ارگانیک تاکید کرد.