تمام جایگاه های سوخت فعال است


خبر |

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گلستان از فعال بودن تمام جایگاه های سوخت استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی، سید محمد حسینی اظهارکرد: در استان گلستان سوخت به اندازه کافی موجود بوده و تمام جایگاه‌های بنزین در سطح استان فعال هستند. سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گلستان افزود: در برهه یک ساعته به دلیل نبود نفتکش اختلال موقتی داشتیم که هم اکنون برطرف شده و تمام جایگاه‌ها به ارائه خدمت به مردم می‌پردازند. وی توضیح داد: سفرهای تابستان افزایش یافته و با توجه به کمبود نفتکش، این مشکل ایجاد شده اما ما در گلستان چالش خاصی نداریم. حسینی عنوان کرد: هم اکنون تمام ۸۰ جایگاه گلستان فعال بوده و سوخت لازم به تمام جایگاه‌ها ارسال شده است.