*حاجی فیروزی از استرآباد*


یادداشت |

حسین ضمیری

 

نخستین متن حاجی فیروز به گویش گرگانی

حاجی فیروزه بله 

سالی یَک روزه بله

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله 

سرخِ جِجِغِه بُلغات 

پنبه مِمِانِه دستات 

اُوجا شده اُوچیکات 

بِرَم قربون اون چشمات 

حاجی فیروزه بله 

سالی یِه روزه بله 

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله 

اَبرابِ خودم سَرِ تو بالا کن

اَبرابِ خودم یَک چی عَطا کن

اَبرابِ خودم سامبِلی بَلیکُم

وَخ کردی نگاه به زیر پا کن 

حاجی فیروزه بله 

سالی یَک روزه بله

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله 

اَبرابِ خودم مالِت فِراوان 

دوکان بخری دَهنه یِ مَیدان

دختر شُو بِدی به بِچِه سَرپیر

عاروس بیگیری از قَلِه خندان

حاجی فیروزه بله 

سالی یَک روزه بله 

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله 

اَبرابِ خودم مُرغانِه رنگی

شیرینی، شکلات، گوجه فرنگی

سَرتاسِ بیرینج و آرد و گندم

شُل کن کیسه رِه خَیلی قِشَنگی

حاجی فیروزه بله 

سالی یَک روزه بله 

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله 

اَبرابِ خودم یَک گُلِ دسته

مرتضی علی کِمَرِتِه بسته 

یَک رِوَند بِری قم یا که مشهد 

کربلا نِجَف بِری نَشی خسته

حاجی فیروزه بله 

سالی یَک روزه بله 

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله

سیزده به دَرِت پا چشمه باداُو 

یا ناهارخوران یا بِری رنگُو

کاهو شِلَئینِ سِکَنجبینی 

لِی بِری و بِفتی زیرِ اَفتُو

 

حاجی فیروزه بله 

سالی یَک روزه بله 

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله 

مَلکَمود نیادِش دَمِ خانِت

سالم باشه مارِت، آقاجانت

قُد و دُب نشه اُولادِت اصلاً

بَختُوار باشی خدا مِرِسانِت

حاجی فیروزه بله 

سالی یَک روزه بله 

رو تُکِ دهنت بله 

خنده مِدوزه بله 

حالا که خدا باهاره فرستاد 

این دل بَشِ تان به تاپ تاپ افتاد 

آورده خِوَر رِه چِلچِلا که :

نوروز آمِدِه تو اِسترآباد

نوروز آمِدِه تو اِسترآباد

 

نوروز گوارای تان باد