درباره ما

 

وزنامه گلشن مهر در 17 مرداد 1378 بصورت هفتگی انتشار خود راآغاز کرد و پس از انتشار 12 پیش شماره از فروردین 1379 انتشار هفتگی خود را شروع کرد، آنگاه در سال 1382 به انتشار هفته ای سه شماره رسید از آن پس تا اول تیر ماه 1398 هفته ای سه شماره  منتشر شده است و از پس انتشار روزانه خود را آغاز کرده است ، صاحب امتیاز روزنامه احسان مکتبی ، مدیرمسوول آن مریم قرآنی و سر دبیر آن محمد جواد مکتبی است . اصول شش گانه ای که از پیش شماره اول گلشن مهر به آن پای بند بوده است عبارتند از :  

1-صداقت در اطلاع رسانی

گلشن مهر نشریه ایست به منظور اطلاع رسانی شفاف و صادقانه به همین خاطر از بزرگنمایی حوادث کوچک و کوچک شکردن اتفاقات بزرگ پرهیز نموده سعی خواهد کرد اخبار مختلف را بدون پیش داوری در معرض نگاه خوانندگان قرار دهد تا مردم عزیزمان خود تصمیم گیرنده باشند مردمی که نشان داده اند در پیچیده ترین شرایط بهترین تصمیم گیرانند.

2- اعتدال

بدون شک گلشن مهر نشریه ای خواهد بود معتدل به هدف روشنگری و رشد افکار عمومی. تاریخ ایران نشان داده است همواره تندروی های کج اندیشان و عقب ماندگی فکری برخی دیگر باعث شده تا هدف متعالی ایران آباد، آزاد و مشتقل در لابه لای این افراط و تفریط هاگم شود و تجربه ی تلخ ناکامی و شکست همواره قرین انقلاب های خودجوش مردمی باشد بدین لحاظ این نشریه می کوشد با پرهیز از تندروی و دوری از روزمره گی گذر از مسیری معتدل را تجربه نماید.

3- پرهیز از نفی دیگران

گلشن مهر هیچگاه در پی نفی دیگران نخواهد بود چرا که معتقد است تنها زبونان بی اندیشه در پی حذف دیگرانند. تقدیر تارخ رشد جماع انسانیست و آنها که بدون درک واقعیت در پی مطلق نگری و انحصارند با اوهام خود دنیا را تفسیر می کنند دنیای آینده دنیای اندیشه برتر است و صاحبان اندیشه برتر تنها فرهیختگانی هستند که به ثبات خویش می اندیشند نه نفی دیگران.

4- دفاع از حقوق شهروندان

گلشن مهر معتقد است تنها راه دفاع از حقوق شهروندان در عمل به قانون اساسی امکان پذیر است به این لحاظ بالاترین مصلحت را احترام به حق مردم دانسته، می کوشد در عمل به آن پایبند باشد. در این مسیر انتقاد را حق خود دانسته و از انتقاد دیگران به خود نیز استقبال می کند.

5- توسعه

یکی از اهداف انتشار این نشریه حرکت به سوی توسعه ای همه جانبه، متوازن و پایدار است شناخت دقیق ویژگیهای اقلیمی، اقتصادی، کشاورزی و ظرفیت بالای گفتگوهای سیاسی و اجتماعی شرایطی دلپذیر را در این منطقه بوجود آورده است. به این خاطر گلشن مهر خواهد کوشید با ارائه دیدگاه های مختلف گامی هر چند کوتاه در جهت اندیشه های خود و انعکاس دهنده دیدگاههای دیگران خواهد بود.

6- همزیستی

استان گلستان از معدود مناطق کشور عزیزمان است که اقوام مختلفی در آن زندگی می کنند. به همین خاطر گلشن مهر به عنوان یک رسانه وظیفه خود می داند ضمن احترام به همه اقوام زمینه ساز وحدت و همزیستی مسالمت آمیز در گلستان بوده از ترویج اندیشه هایی که زمینه اختلاف را فراهم می کند خودداری نماید.